Monday, 20 October 2008

...

მგონი მოვიწამლე, რაღაც ვერ ვარ კარგად. მთელი დღეა ცუდად ვარ და სიცხეც მაქვს :(

დილას ძლივს წავედი ბს–ში...

ახლაც მცივასავით .

წავედი ტერაფლუ is calling me ...

No comments: